lightnav_rightHomeContactgegevensNederlandsEnglishSitemap

 

 

 

 

3de luchthavenbuurtkrantje
2017-07-17 11:04:49  

Het derde luchthavenbuurtkrantje is een feit! Hiermee willen we onze buurtbewoners op de hoogte brengen van de activiteiten op en rond de luchthaven van Antwerpen. Wij wensen jullie veel lee ... 

Meer nieuws >>>

 

 

 

 

 

©2007 Antwerp Airport
Site by Go! 4 It Media & Webdesign

 

Milieuvergunning

De milieuvergunning voor de Luchthaven Antwerpen werd afgeleverd op 24 oktober 2008 door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. De luchthaven beschikt over een milieucoördinator van het tweede niveau.


Bijzondere bepalingen

1. Openingsuren

De Luchthaven Antwerpen is ´s nachts gesloten voor alle luchtverkeer van 23u tot 6u30. UItzonderingen zijn enkel mogelijk voor dringende medische vluchten en landende vliegtuigen met vertraging, waarvan de landing gepland is om ten laatste 22u30.

 

2. Geluid

Jaarlijks worden de geluidscontouren en het aantal potentieel sterk gehinderden berekend. Zowel het aantal potentieel sterk gehinderden als het aantal inwoners binnen de LDN-geluidscontour en binnen de LAeq-daggeluidscontour van 55 dB(A) mag niet stijgen ten opzichte van het referentiejaar 2000. De jaarrapporten van de geluidscontouren en het geluidsmeetnet worden jaarlijks voorgesteld door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KULeuven.

 

3. Klachten

Ontvangen klachten worden geregistreerd in het klachtenregistratie- en opvolgingssysteem. Klachten kunnen enkel via de website worden ingediend via deze link

 

4. Trainingsvluchten

Om de hinder voor omwonenden te beperken, mogen maximum twee toestellen gelijktijdig in circuit zijn. Op werkdagen (van maandag tot vrijdag) en op zaterdag zijn trainingsvluchten toegelaten vanaf 9 uur tot 19 uur (tot 20u tijdens winteruur), lokale tijd. Op zon- en feestdagen zijn geen touch-and-go vluchten toegelaten. Elke individuele touch-and-go wordt als vlucht beschouwd.

Het totaal aantal vluchten voor training wordt beperkt als volgt:
a) in 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar;
b) in 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar;
c) in 2013: maximaal 19.000 vluchten per jaar;
d) van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000 vluchten per jaar;
e) van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten per jaar;
f) vanaf 2023: maximaal 8.000 vluchten per jaar.

Voor het uitvoeren van touch-and-go vluchten (circuitvliegen) moeten de vliegtuigen met een toegelaten opstijgmassa (MTOW – maximum take off weight) kleiner dan 2000 kg, al dan niet uitgerust met een geluidsdemper, een maximum geluidsniveau hebben van 76 dB(A), gecertificeerd door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit.

 

 


Geluidscontouren

Jaarlijks worden door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KULeuven geluidscontouren berekend. Het meest recente verslag kan u hieronder downloaden.

  Rapport geluidscontouren Rapport geluidscontouren (pdf)